Politik

fritid til at gå til fodbold, spejder eller noget tredje, vil problemerne falde. Børn og unge vil kunne pleje deres fysiske form, og det sociale samvær vil kunne nedbringe de psykiske problemer. Jeg er ikke blind for at dette kun er en del af løsningen for at give børn og unge de bedste vilkår. Skolen er rigtig god til at lære børnen meget, men der er ting, som man ikke kan lære i skolen. Fælleskabet og sammenholdet, som man finder i foreningslivet, kan og skal ikke skabes i skolen. Vi skal lade skolen være god til det falige og foreningen være god til det sociale.

Kortere skoledage


Folkeskolereformen har slået fejl. Børn og unge går i skole for længe. Danske børn går i skole næsten 11.000 timer om året. De er dermed blandt de børn i verden, som har den længeste skoledage. Den længere skoledag har ikke ændret på karakterne. Vi ser dog stigning i fysiske og psykiske sygedomme blandt børn og unge. Jeg tror på at hvis børnen fik mere 

Væskt med respekt for klimaet


Der kan ingen tvivl være om, at vi står overfor store udfordringer med klimaet. Klimakrisen skal løses, og det er ikke noget vi kan gøre udelukkende ved at begrænse forbruget i Danmark. Vores klimaindsats skal være klog og bruge de hjælpe midler vi har. De danske virksomheder gør allerede   meget,   men  kan 

sagtens gøre mere. Vi skal sætte de rigtige rammer for virksomhederne, så de kan komme med innovative og bærdygtige løsninger, som vi kan ekspotere til resten af verden. Rammerne kan blive skapt på mange måder, man kan blandt andet sænke afgiften på grønteknologi, som f.eks. elbilen, eller øge tilskuddet til forskning i bæredygtig teknologi. Det vil gøre at forbrugerne har råd til at pritoere grønt, og at virksomhederne får de skarpeste hoveder til at videreudvikle de mange fantastiske, bæredygtige løsninger.